Reconnective Healing

 

Reconnective Healing er en form for healing som setter oss i kontakt med vår egen essens, hvem vi er, hva vi er, og gir oss forbindelse med hele universet. 

Reconnective Healing handler om å bringe mennesket tilbake til balanse, i kontakt med sitt indre og ytre univers. Når man oppnårbalanse har ikke symptomer noen misjon i livet vårt og vi kan slippe taket.


Healing kan skje på alle plan, fysisk, psykisk mentalt eller åndelig. Den kan være øyeblikkelig og svært tydelig, eller den kan komme så stille at det er først etter en tid at man anerkjenner at en healing har skjedd.


Healing kan i hovedsak beskrives som følger: frigjøring eller fjerning av blokkeringer som har skilt oss fra universets fullkommenhet.

Reconnective Healing leger deg som menneske, uten fokus på spesifikke sykdommer og symptomer. En går ut ifra at det universet som har skapt oss også har kunnskap om hva vi trenger i form av healing.

 

Man vil sannsynligvis alltid motta det en trenger, sett ut fra et utviklingsperspektiv.

 

 

 

FJERNHEALING

Det er ikke alltid mulig at terapeut og klient kan møtes.

Da er det helt ideelt med fjernhealing. Healing har ingen

grenser og kan utføres uten at man nødvendigvis må

være i samme rom.

 

Reconnective Healing-frekvensene hindres ikke av

avstand, heller tvert i mot. Når en beveger seg bort fra

klienten oppleves ofte frekvensene sterkere.

 

Man kan avtale tid på vanlig måte og innrette seg

på best mulig måte.

Det kan være gunstig om mottakeren ligger eller

sitter i rolige omgivelser.

Fjernhealing fungere også fint for dyr.

 

 

 

HEALING AV DYR

Dyr har like stort behov for healing som oss mennesker.

Mange dyr opplever dårlig eller uvettig behandling av

mennesker og lider sterkt under dette.

 

Jeg har god erfaring med hester, og i og med at hester

skifter eier kanskje flere ganger, vet man ofte lite om

hva de har opplevd tidligere i livet. Dyr er takknemlige 

klienter, de er veldig mottagelige og en kan lett se

at de opplever frekvensene.

Noen ganger kan det være gunstig at bådet dyret og

eieren mottar behandling.

 

 

 

THE RECONNECTION

Hver kropp har sitt eget sett energilinjer og punkter.

Dette energisystemet har knyttet oss sammen med

jordens og hele universets nettverk av energi,

lys og informasjon og gitt oss en rask og ekspansiv

evolusjon. På et tidspunkt har denne kontakten blitt

svekket.

The Reconnection er en prosess som bringer inn

nye linjer og gjenoppkobler oss til et mer kraftfullt 

og utviklet nivå enn noen gang tidligere.

Din personlige Reconnection gjøres kun en gang i

livet og mottas over to sesjoner.

 

 

 

DR. ERIC PEARL

Dr. Eric Pearl, USA, er foregangsmann for 

Reconnective Healing og The Reconnection.

Han er forfatter av boka "Vekk din indre healer"

og medforfatter av boka "Solomon snakker"

 

Han reiser rundt i hele verden og holder kurs,

fordrag, seminarer, tv-intervjuer etc. for å gi 

informasjon om det han kaller "forbindelsen"

 

Forbindelsen er prosessen som gjenforener oss med

universet. Healingenergien ligger på et nytt frekvensområde

og overføres via et spektrum av lys og informasjon.

 

Forskere i dag sier at Reconnective Healing har sitt eget nye

spekter av energi, lys og informasjon og at dette ikke kan sammenlignes

med andre energihealingsteknikker.

Det finnes flere dokumenterte forskningsresultater på

Reconnective Healing.

 

 

HVIS DU ER HELDIG MOTTAR DU DEN HEALINGEN DU ØNSKER DEG.

HVIS DU ER EKSTRA HELDIG MOTTAR DU DEN HEALINGEN UNIVERSET HAR TILTENKT DEG! 

 

 

 

Sitat fra Dr. Daniel Benor, forfatter:

"Hadde healing vært en pille hadde den vært på markedet for lenge siden.

Healing er mer dokumentert enn noe medikament på markedet.

Healingpillen ville vært meget populær, da den ikke har bivirkninger og kan helbrede og forebygge problemer som moderne medisin i beste fall bare kan lindre"

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                www.thereconnection.com