Energiteknikker

 

Det fins flere ulike typer energiteknikker som kan være effektiv i en behandling. Veldig ofte er meridianene et utgangspunkt for de ulike retningene innen energibehandling.

 

Akupressur, Akupunktur, EFT - emotional freedom techniques, TFT - tankefeltsterapi og Donna Edens energimedisin er alle eksempler på det.

 

Forstyrrelser i kroppens energiflyt kan gi både fysiske og psykiske ubalanser.

Behandlingen er derfor rettet mot å hjelpe kroppens egne selvhelbredene krefter.

 

Balansering av kroppens energisystem vil ofte ha gunstig effekt på psyken.

Ved behandling av lettere psykiske ubalanser kan man ofte se en bedring også av fysiske plager. Disse er gjerne nært knyttet til hverandre.

 

Behandlingen kan bestå av lett banking med fingrene på en serie punkter på kroppen, lett trykk på spesifikke punkter,  strykninger langs maridianene eller en mer energetisk metode, der man ikke berører kroppen fysisk.

Man kan legg til mentalt fokus, visualisering, pust og bevegelse.

 

Dette er en mild og behagelig behandling som kan ha dyp effekt på kropp og sjel. Anbefales!